HAZOP

HAZard and OPerability studie

Een HAZOP is een studie (methode) voor het identificeren en evalueren van potentiële gevaren en potentiële problemen in de bedrijfsvoering van processen. 

Het zeilschip “De Ecolution” is technisch aangepast, de aandrijving van het zeilschip (als het niet waait of in de havens) was uitgevoerd met dieselmotoren, deze motoren worden uit het schip verwijdert en vervangen voor elektromotoren. De energie die de elektromotoren verbruikt is opgeslagen in accu’s. Om er voor te zorgen dat de accu’s niet leeg raken, wordt elektriciteit toegevoerd aan de accu’s door middel van een brandstofcel die van waterstof elektrische energie maakt.

Op deze pagina vindt u informatie over de risico inventarisatie ten behoeve van de HAZOP. Risico’s van verschillende systemen, subsystemen, menselijk falen etc. worden geïnventariseerd. Deze data wordt gebruikt om zogenaamde top events te definiëren.

De ombouw van de Ecolution beslaat:

  • Het verwijderen van dieselmotoren en appendages
  • Het plaatsen van elektromotoren
  • Het plaatsen van elektrische omvormers en regelaars
  • Het plaatsen van een brandstofcel
  • Het plaatsen van waterstof opslag tanks.

Om gestructureerd alle risico’s te inventariseren is het complete systeem opgeknipt in vier Nodes. Node is een term dat wordt gebruikt in de HAZOP voor aanduiding van een systeem of subsysteem van een bepaalde service in het proces.

We gaan per node de risico’s opschrijven en verzamelen. 

HAZOP – Ecolution ombouw

Een stukje uit de HAZOP.
Gedurende het proces van de HAZOP is het belangrijk dat deelnemers helpen om alle risico’s te identificeren. Om de toegang tot het melden van risico’s zo eenvoudig mogelijk te houden hebben we door middel van een aantal vragen lijsten die online konden worden ingevuld de interactie gezocht met het HAZOP team. Zo hebben we een goede verzameling van risico’s geïnventariseerd. Die data hebben we gebruikt in voorbereiding van HAZOP en tijdens het interactieve deel van de HAZOP.
 

Op zaterdag 5 september jl.. heeft A4D de HAZOP verzorgd voor de ombouw van de Ecolution van diesel naar waterstof als energiedrager voor de voortstuwing van het schip. Wij hebben deze dag als succesvol ervaren. Met name door de positieve reacties die wij tijdens de rondvraag mochten ontvangen, hebben wij opgemerkt dat tevens de gasten van Next Generation Shipyards alsmede van de firma Holthausen deze dag als succesvol hebben beleefd. Na één dag HAZOP is het werk nog niet klaar. De leden van A4D zijn daarom druk met het ordenen van de data en filteren op relevantie. Zodra deze data volledig is, zal de rapportage steeds duidelijker worden en wordt het tijd om in gesprek te gaan met DNV-GL. Voordat A4D zover is willen wij graag van de deelnemers weten hoe jullie deze dag hebben ervaren. Echter wat nog veel belangrijker is of er nog zaken zijn die wij hebben gemist tijdens de HAZOP. 

Aan de hand van een aantal open vragen hebben we een soort enquête kunnen houden en hebben we eventuele zaken die nog niet waren geregistreerd mee kunnen nemen in de eindresultaten van de HAZOP.